Evaluation details

Maximum file size allowed: 9000 KB.
Allowed file types: txt, doc, docx, docm, odt, pdf, rtf
Upload new file



Age group
Vond u de workshop effectief?






Vond u de workshop leerrijk?






Vond u de gebruikte oefening(en) geschikt?






Vond u de workshop leuk?






Wat vond u van het aantal uren voor de workshop?




Wat vond u van het materiaal (geluid, beeld, toneelvoorwerpen, etc.)?






Was de trainer duidelijk?






Was de trainer interessant?







Welk rapportcijfer geeft u, alles bij elkaar genomen, aan deze workshop?
10 = hoogst score - 1=laagste score











Overige opmerkingen/klachten/suggesties/testimonial: